EMBOTELLEM TOTS ELS NOSTROS VINS AMB MOLTA CURA, A CONTINUACIÓ ELS ETIQUETEM I PER ÚLTIM REALITZEM ES SEU EMBALATGE EN CAIXES.